Наран Шигтгээ ХХК нь зөөлөн оёдлын чиглэлээр 2009 онд байгуулагдсан бөгөөд өнөөг хүртэл үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулсаар ирлээ.

Эрхэм зорилго: Бид үндэсний болоод, орчин үеийн хувцасны шинэ хандлагыг бий болгоход өөрсдийн зүгээс бодит хувь нэмэр оруулах явдал болно.

Та бүхний сонгосон материалаар зөвхөн таны биеийн хэмжээнд таарсан, цорын ганц давтагдашгүй загвар хийцтэй ажил хэрэгч хослол болон бүх төрлийн ажлын хувцасыг захиалгаар оёж vйлчилж байна.