Бидэнд итгэн захиалга өгөх гэж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Мэргэжлийн түвшинд үйлчилж, чанартай сайн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр хичээн ажиллах болно.

Юуны өмнө та дараахь алхмын дагуу мэдээллээ тодорхойлно.

  1. Ямар төрлийн хувцас хэрэгтэйгээ тодорхойлно
  2. Загвар хувцас эсвэл зураг бэлдэнэ
  3. Хэрэв шинээр загвар гаргуулах бол өөрсдийн санааг бичнэ
  4. Ямар загвар шаардлага хангахыг тодорхойлно
  5. Ямар төрлийн материалаар хийхийг сонгоно
  6. Логоны мэдээллийг тодорхой болгоно
  7. Ажилчдын тоо, биеийн хэмжээг гаргана /Шаардлагатай бол биеийн хэмжээг тодорхойлуулж болно/
  8. Бүтээгдэхүүн хүлээн авах эцсийн хугацааг гаргана

Үнийн санал авах бол ЭНД дарна уу.